Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf

 

Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Drs. H. RAPPE, M.Pd

NIP. 19641231 199203 1 044

 

NO Jabatan Foto Nama Keterangan
1 2 3 4 5
1

Kepala SeksiPenerangan dan Penyuluhan Agama Islam

H. MISBAH, S.Ag, MA

NIP.197001102002121002

 
2

Kepala SeksiKemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam

Drs. H. BASYIR S, MH

NIP.195911111993031001

 
3

Kepala SeksiPengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan AlHadits

NIKMA, SH

NIP.196511241992032002

 
4

Kepala SeksiPemberdayaan Zakat

Drs. H. BURHANUDDIN

NIP.196612311986031017

 
5

Kepala SeksiPemberdayaan Wakaf

H. MULYADI, SH

NIP.196210031987031002