Tradisi, Guru Sambut Kedatangan Murid di Pintu Gerbang Madrasah

Barebbo, (Humas Bone) – Untuk menanamkan pendidikan karakter dan nilai-nilai kehidupan pada murid, dapat dilaksanakan di manapun dan kapanpun baik di kelas atau di luar kelas. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di MI Arrahman Pajekko Kecamatan Barebbo dalam menanamkan pendidikan karakter dan nilai kehidupan pada siswa adalah penyambutan murid pada pagi hari.

Dengan senyum, sapa, dan salam inilah guru-guru menyambut anak didiknya di depan pintu gerbang madrasah, dengan harapan terbangunnya suasana nyaman dan harmonis sehingga tercipta suasana yang kondusif ketika sedang proses belajar mengajar.

Menyambut murid juga memberikan suri tauladan yang baik bagi anak didik agar tepat waktu datang ke madrasah. Sebelum murid datang guru telah berada di madrasah, itu juga menandakan bahwa guru telah siap sedia untuk membagi dan mentransfer ilmu kepada anak didiknya.

Setiap pagi ada guru yang bertugas untuk menyambut kedatangan murid dan bergantian tiap harinya, guru yang bertugas harus sudah berada di pintu gerbang sejak pukul 06.10 WIB. Disamping menyambut murid dengan senyum, sapa, dan salam juga digunakan untuk memotivasi para siswa agar  giat dan tekun dalam belajar.

Kegiatan sambut murid di pagi hari ini yaitu untuk memantau kedisiplinan dan kerapian siswa dalam berpakaian, bila ada anak yang kurang rapi dalam berpakaian atau kurang lengkap mengenakan atribut sekolah guru akan langsung menegur atau merapikannya.

Alhamdulillah kegiatan sambut murid ini telah menjadi rutinitas guru yang sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi salah satu ciri khas di MI Arrahman Pajekko, ucap salah satu guru MI Arrahman Pajekko Muh. Said, S. PdI, Jumat (17/11/2023).

Semoga para guru diberikan kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sehingga anak-anak generasi penerus bangsa mendapatkan bekal yang cukup untuk masa depan. (Tamzil/Ahdi)


Daerah LAINNYA